Deprecated: strpos(): Non-string needles will be interpreted as strings in the future. Use an explicit chr() call to preserve the current behavior in /home/virtual_ftps/kursy.rcez.pl/lib/request.php on line 70
Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - Rekrutacja 2020/2021

Szkolenia płatne

Wybierz kurs
Podaj imię/imiona
Podaj nazwisko
Podaj telefon komórkowy
Podaj telefon adres e-mail
  • administratorem danych będzie RCEZ z siedzibą przy ul. Rudzka 13 w Rybniku, kod pocztowy: 44-200;
  • przekazane dane osobowe wykorzystane będą w celu załatwienia wyżej wskazanej sprawy i mogą być w tym celu poddawane dalszemu przetwarzaniu przez podmioty podległe lub nadzorowane przez RCEZ
  • przekazanie wyżej wskazanych danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do załatwienia sprawy;
  • przysługuje mi prawo do dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania,
  • w każdej chwili będę mógł odwołać zgodę.